PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Van de Diaconie Van de DiaconieIn "Diakonia", het vakblad voor diakenen, is eerder het volgende intervieuw met Lia Verburg opgenomen.Tot voor kort was Lia diaken in een diaconie van twee diakenen. Kleiner kan bijna niet. Gedreven vertelt ze hoe deze kleine diaconie toch grote dingen in gang heeft gezet onder het motto: “Je kunt veel doen als je het samen doet, met het hele dorp!”  Nu gaat ze verder als lid van de taakgroep Diaconaat net zoals meer gemeenteleden.

 
Lia was al eerder gevraagd diaken te worden, maar toen had ze privé veel aan haar hoofd. Dan staat de predikante weer op de stoep: “Ik kom je vragen diaken te worden, want er is iemand die diaken wordt als jij het ook doet. Een duobaan!”  Lia doet het. Als haar duo-partner na een half jaar uitvalt, gaat zij door. Er komt nog iemand bij en dan zijn ze opeens met twee!  Ze gaan naar de basiscursus diaconaat en horen van medediakenen mooie verhalen over hun diaconale praktijk. Dat werkt aanstekelijk: “We gaan er meer van maken! Er is zoveel nood.”  Juist die nood bij mensen, het gevoel dat zij in de steek gelaten worden door de overheid, is wat beiden raakt. Dat zet ze in beweging.
 
Met twee diakenen…..?
De tijd is er rijp voor dat diaconaat een stevige plek krijgt in de gemeente. Er komt veel aandacht voor diaconale activiteiten en projecten via gemeenteleden, zoals bijvoorbeeld in Ghana en Oeganda.
Lia: “Ook diaconaat binnenland heeft onze aandacht. Sociale bewegingen in de samenleving dringen zich sterker op. Mensen moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen; ook als ze niet of nauwelijks kunnen. De predikante en de kerkenraad zijn een stevige bedding voor ons. We krijgen volop de ruimte en de kerkenraad denkt mee. De gemeente is niet groot en het dorp ’s-Heer Hendrikskinderen ook niet. We voelen de noodzaak kerk in en van het dorp te zijn sterk. Een mooi voorbeeld is de actie aan het eind van vorig jaar. Met een paar mensen uit het dorp inventariseerden we wat we samen kunnen doen. Iemand opperde mee te doen met Serious Request. Dat had veel aandacht in de pers en onder jongeren. Het was kort tijd, maar toch is het gelukt. We vroegen de school om mee te doen. Daar ontstonden allerlei ideeën, van zelfgebakken cupcakes verkopen tot lege flessen ophalen. De kerkenraadsleden deden flyers huis-aan-huis door de bus. Daardoor wisten mensen enkele dagen van te voren van de verkoopactie langs de deur. We plakten Kerk in Actie stickers op waxinelichtjes, bakten cupcakes en verkochten appels die we gratis van een boer hadden gekregen. Veertig kilo! De kinderen kwamen uit school naar de kerk en hebben alles verkocht. We hebben bergen lege flessen, ook van mensen die ze buiten zetten als ze niet thuis waren!”
 
Zorg
Vanuit de burgerlijke gemeente Goes is iedere (kleine) kern gestimuleerd om in verband met de leefbaarheid een dorpsplan te schrijven.
Lia: “Vanuit de diaconie doen leden van de taakgroep Diaconaat mee in het project wonen en het project zorg. Dat zijn belangrijke thema’s voor mensen die graag zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen. Ik ben lid van de groep Zorg met vertegenwoordigers van zorgorganisaties. Er is nu een prikpost, waar je bloed kunt laten prikken voor onderzoek, met de mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. En we hebben ‘4 handen’ dat mensen die hulp nodig hebben, koppelt aan iemand die graag iets voor een ander doet.”
 
Samen
Samenwerken is een diaconaal werkwoord geworden in ’s-Heer Hendrikskinderen.
Lia: “We doen steeds meer met mensen uit het dorp samen en met de school. Die gebruikt onze volkstuinen om met de kinderen, aangestoken door het tuinvirus, zelf groente te verbouwen. Door het dorpsplan zitten we midden in het dorpsleven. We werken in de Raad van Kerken met de regionale kerken, het Leger des Heils en organisaties als Voedselbank en Stichting Leergeld samen in het Noodfonds. Dat is voor acute hulp, als een huisuitzetting dreigt of als een ex-psychiatrische patiënt  zelfstandig gaat wonen.”  Lia is nu diaken af, maar ze blijft lid van de taakgroep Diaconaat: “Een diaconie van één of twee personen heeft er door zo’n taakgroep veel mensen bij die hun kwaliteiten inzetten. Ik doe dat voor het Noodfonds en een Diaconaal Platform. Dan zijn we een goede partner voor overleg met de burgerlijke overheid. Samen kom je echt veel verder!”


Bron:  Diakonia 
Tekst: Beppie van der Waal, gemeenteadviseur
Foto:  Gerrit Groeneveld
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.