PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
Veilige Gemeente en Vertrouwenspersonen

Veiligheid binnen de kerk, in de gemeente is een groot goed. We gaan uit van het goede en het positieve. Maar soms ontstaan er situaties waarin dingen anders lopen dan bedoeld, anders dan gewenst.
Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen, een vrouw en een man,
waar gemeenteleden bij terecht kunnen als zij een ervaring of zorg willen
bespreken over grensoverschrijdend gedrag. Onderaan vindt u hun
contactgegevens.

Onze gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden.
Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een
speciale taak of functie geen misbruik maken van hun positie.
We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap.
Om een veilige gemeente te zijn voor alle leden spreken we regelmatig in
bijeenkomsten en vergaderingen over wat veilig en respectvol betekent in onze
onderlinge contacten.

De twee vertrouwenspersonen kennen het gemeenteleven en kerkenwerk (maar
maken geen deel uit van onze gemeente. Ze staan op afstand om de
vertrouwelijkheid te garanderen.)
U kunt bij hen terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen.
Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder
bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures.

Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij
niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen
therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat.
Zij zijn ook geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.
De vertrouwenspersonen zijn voor hun taak toegerust en ervaren. Uw verhaal
is bij hen in veilige handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder uw
toestemming.
U kunt zelf kiezen met wie u contact opneemt.

Mw Inge van Eck
Tel.  06 51362233
Mail: ingevaneck@zeelandnet.nl
(voormalig geestelijk verzorger van Ter Valcke, centrum voor zorg en revalidatie in Goes)Dhr Jaap de Graaf
Tel. 06 51835100 
E-mail: degraaf@zeelandnet.nl
(voorheen huisarts in Driewegen)


 
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.