PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Kerkelijk werker Kerkelijk werker


Beste allen,

Tijdens de gemeenteavond heb ik mijzelf kort voorgesteld. Ik stel mij ook via deze weg graag aan u voor nu ik sinds 1 maart 2023 als kerkelijk werker werkzaam ben in ‘s Heer Hendrikskinderen.

Ik ben opgegroeid op de Veluwe, in Epe. En al is dit de ‘bibel belt’, zo heb ik de Regenboogkerk nooit ervaren. Ik herinner mij vooral het met elkaar optrekken tijdens club, catechese, koor en het elkaar opzoeken op de galerij om voor de dienst en tijdens de collecte even uitgebreid bij te praten.
In mijn studententijd ben ik verhuisd naar Den Haag voor de opleiding Maatschappelijk Werk / Ouderenwerk. Tijdens stages zocht ik naar een andere verdieping, naar een plek waar ruimte was voor het geloofsgesprek. In de reguliere hulpverlening is daar weinig ruimte voor. Daarom ben ik tijdens mijn afstuderen alsnog begonnen met de parttime opleiding HBO Theologie in Utrecht.
Tijdens deze opleiding heb ik jarenlang bij het Diaconaal Maatschappelijk Activeringswerk gewerkt en in de provincie Zuid Holland cursussen en voorlichting gegeven mbt eenzaamheid en ouderen.

De liefde trok mij naar Roosendaal. In die tijd ben ik als gemeenteadviseur voor de Classis West-Brabant gaan werken. In de protestantse kerken in West Brabant heb ik veel voorlichting en cursussen gegeven op het gebied van pastoraat / diaconaat /  gemeenteopbouw en kerkenraden begeleidt op het hele brede terrein van kerk zijn. Uiteindelijk kwam daar door reorganisatie een eind aan en ben ik als kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Heinkenszand gaan werken. Een hele andere uitdaging om nu juist midden in de gemeente te gaan staan. En zo midden in de gemeente bleek ik mij erg thuis te voelen.
De afgelopen jaren ben ik verbonden geweest aan de Protestantse Kerk in Nieuwdorp (nu Het Vierhuis) en de Hervormde kerk Oudelande. Twee kleine gemeenten waar ik tot mijn vreugde de sacramentsbevoegdheid heb gekregen van de Classis. Dit betekende dat ik samen met hen het avondmaal mocht vieren en ambtsdragers bevestigen (helaas is het dopen en huwelijk nooit aan de orde geweest). Ook voor nu is deze sacramentsbevoegdheid aangevraagd en hoop ik straks met u de Maaltijd te vieren.

Ik ben getrouwd met Dennis, en samen hebben wij twee kinderen, Nathan van 18 en Lydia van 16. Ik houd van zingen, in de eredienst en als lid van bij Vocaal Ensemble Cantare www.cantaregoes.nl.
Daarnaast geniet ik van spelletjes, probeer graag wat nieuws uit in de keuken en drink graag samen thee met alle tijd om verhalen te delen.

Bij de komst van het nieuwe liedboek kwam ik al bladerend het lied ‘In de bloembol is de krokus’ tegen. In eerste instantie kon ik er niet zoveel mee. Dat krijg je ervan als je alleen maar even snel leest en niet de rust pakt om goed te lezen. Tot het lente werd en ik op zoek ging naar een lied wat zou passen bij het ontluikende groen waar ik zo verlangend naar uitkeek. Lezend in rust kwamen de woorden tot leven en ging de tekst voor mij spreken. Met de belofte van dat wat verborgen is, dat dat groeien zal. Dat in alles wat zo doods en stil eruit kan zien iets moois verborgen zit, iets wat groeien mag, ook al groeit het in de koude van de winter ondergronds, en is het voor ons verborgen tot het uitkomt. 

Met elkaar vieren, geloven, ontdekken, onderzoeken en elkaar zien. Dat is voor mij samen gemeente zijn. Gemeente van Christus zijn gaan niet vanzelf. Iedere tijd en iedere plek heeft zijn eigen uitdaging. Maar met samen waar we met elkaar een bloeiende gemeente van Christus mogen en kunnen zijn, dat is volgens mij een hele mooie ontdekkingstocht. Genietend van het wonder van Gods nabijheid en omzien naar ons! Daarom sluit ik graag af met lied 982 uit het liedboek:
 
In de bloembol is de krokus
In de bloembol is de krokus,in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.


Hartelijke groet
Mathilde Meulensteen

En nog de praktische gegevens:
Mathilde Meulensteen
Westerzicht 462
4385 BR Vlissingen
06-123.80.933
e-mail: mathildemeulensteen@gmail.com

Bellen en appen mag altijd, als het niet uitkomt dan hoort u het of moet u iets langer wachten op een antwoord. Maandag overdag en de donderdagavond houd ik zo veel mogelijk vrij. 

 
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.