PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 5 november 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. Ds. Petra van Oosten te Middelburg
Tekst(en): Deuteronomium 30: 15-20 (lector: Ank Blaasse) Mattheus 5, 21-26 (vg)
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus en lector Mw. Ank Blaasse
Organist: Hr. Johan Huissen

VOORBEREIDING
Welkom en afkondigingen
Zingen: Psalm 100
Groet, bemoediging en drempelgebed
       V: De Heer is met u allen!
       G: ZIJN VREDE IS MET U!
       V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
       G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
       V: O Heer, keer U om, naar ons toe,
       G: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL,
       V: laat ons, o Heer, uw goedheid zien
       G: EN SCHENK ONS UW HEIL! AMEN.

Kyriegebed
Zingen: Lied 304
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Moment met de kinderen
Zingen: Lied 288 (tijdens het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de nevendienst)
Lezing OT: Deuteronomium 30: 15-20  (lector: Ank Blaasse)
Zingen: Psalm 119: 1, 6
Lezing NT: Mattheus 5, 21-26
Zingen: Lied 912: 1,2,5,6
Uitleg en verkondiging
Meditatief moment onder orgelspel
Zingen: Lied 992
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 838: 1,3,4
Wegzending en zegen           
G: AMEN (Lied 431c)          

Kindernevendienst o.l.v.
Beamer: Hr. Robert van Sluijs
Koster: Hr.  

Diaconie collecte bestemd voor KerkInAktie Wereldiaconaat Indonesië
Sterke vrouwen in de kerk De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Meer lezen https://www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesi
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor onderhoud van de kerk
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen
 

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.