PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 23 juli 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Dhr. Th. van Teijlingen
Tekst(en): Marcus 1: 9-11 (lector)
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus en lector Mw. Rie van Kleunen
Organist: Hr. Johan Huissen

Themadienst: Een open kerk..?!

Vooraf muziek gespeeld door de organist
Kerkenraad komt binnen, mededelingen en welkom
Zingen Lied 871: 1 en 2
Votum en groet
Zingen lied 871: 3 en 4
Korte uitleg thema: Open kerk..?! en Theo zingt
Gebed
We zingen samen een Glorialied, lied 705: 1, 2 en 3
Theo leest een tekst
We zingen de eerste lezing de eerste lezing: Psalm 122: 1 en 2
Lezing Marcus 1: 9-11 (lector)
Theo zingt
Zingen lied 1010: 3 en 4
Uitleg met ook een paar liedjes
Zingen lied 838: 1 en 2
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Collecte, de organist speelt voor ons
Slotlied, we gaan met een Gloria de wereld in: Lied 487: 1 en 2
Zegen wordt gezongen door Theo en mensen zingen daar het “Amen” in mee
Orgelspel
Tijd voor ontmoeting

Er is geen KND 
Beamer: Hr. Hans Pikaar
Koster:  Hr. Hans pikaar

Diaconie collecte bestemd voor Onyame
Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven.
Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het onderhoud van de kerk
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.