PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 14 feb 2021  om 10.30 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst
Tekst(en): 1e Lezing: 2 Koningen 5:1-15b 2e Lezing: Marcus 1: 40-45
Organist: Hr. Bram Abrahamse

Orgelspel
Welkom en mededelingen      Bloemen fam. Pekaar
Psalm 42: 1, 7               “Evenals een moede hinde”
Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Gebed om ontferming
Gloria uit de mis in b-klein van Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=pu19NNXBVQg
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing: 2 Koningen 5:1-15b
2e Lezing: Marcus 1: 40-45
Lied 653: 1, 7                “U kennen, uit en tot U leven”
Overweging
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Slotlied: “Bist du bei mir”   Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749)
Gezongen door Aafje Heynis
https://www.youtube.com/watch?v=DPQoYElGhuQ
ZEGEN         
AMEN  Lied 431a
Orgelspel

De opbrengst van de collectes gaan deze week naar:
Diaconie collecte bestemd voor Kerk in Aktie - Noodhulp
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen
Kerkvoogdij collecte bestemd voor Pastoraal werk
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen
 

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.