PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 3 december 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst -- 1e Advent -- Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Mw. Ds. C. van Eck te 's-Heer Hendrikskinderen
Tekst(en): Jesaja 2:1-5 en Jacobus 5:7-11
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Hr. Willem Blaasse
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars
Lied 451:1,2,3
Groet: Voorganger: “De Heer is met u allen.”
Gemeente:    “Zijn vrede is met u.”
Bemoediging
Lied 451:5
Gebed om ontferming
Lied 462:1,2,3,6
Adventsproject nevendienst

en projectlied


             Zondag 3 dec
             Als je weet dat hij zal komen,
             maar je weet nog niet wanneer:
             houd dan steeds je ogen open
             voor de komst van onze Heer

Lezing uit de Bijbel: Jesaja 2:1-5
Lezing uit de Bijbel: Jacobus 5:7-11
Lied 447
Verkondiging
Lied 452
Kinderen kindernevendienst keren terug in de kerkzaal
Voorbeden
Collecten
Viering Heilig Avondmaal
Lied: “Verheft uw hart”
(tekst: H. Oosterhuis/melodie: gez. 128)
1.  Verheft uw hart, weest welgemoed.
     Verhoopt de dag die daagt voorgoed.
     Gedenk uw Heer en zijn verbond
     in woord en brood, totdat Hij komt.
     
2.  Totdat Hij komt, bestaan wij hier –
     wakend en wetend dag noch uur,
     elkander dragend in geloof,
     Gods woord verwachtend van omhoog.

Delen van brood en wijn

Dankgebed
V:   Geloofd zij de Heer, de God van Israël, 
       want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing          gebracht!
G:  AMEN!
Lied 440:1
Zegen beantwoord met een gezongen Amen, amen, amen.

Kindernevendienst: o.l.v. Daniëlle
Beamer en koster: Hr. Hans Pikaar

Diaconie collecte bestemd voor Kerk In Aktie Kinderen in de knel
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het Pastoraat
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen

 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.