PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Werkgroep Eigen Diensten
Tekst(en): 1e lezing: psalm 42 en 2e lezing: Romeinen 8: 20-25
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus
Organist: Hr. Leonard Eversdijk

Thema: Hoop doet leven

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: 538 Een mens te zijn op aarde
Uitleg over de dienst
Votum en groet
Drempelgebed
Gedicht
Lied 123 Tot U, die zetelt in de Hemel hoog
Kyriegebed
Glorialied: Lied 305
Gebed bij de opening van de schrift
1e lezing: psalm 42
Lied 42: 1 en 7 Evenals een moede hinde
2e lezing: Romeinen 8: 20-25
Lied 675 Geest van hierboven
Overdenking
Luisteren naar Sela: Een toekomst vol van hoop
Lied 756: 1,2,4,5, en 6 Laat komen Heer uw rijk
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Lied 747: 1,4 en 8 Eens komt de grote zomer
Zegen
Amen (lied 431C)

Beamer en koster: Hr. JanJaap van der Peijl.

Diaconie collecte bestemd voor KerkInAktie Werelddiaconaat
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de kindernevendienst.
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen 

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.