PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. Ds. E. Barendrecht te Heinkenszand
Tekst(en): Psalm 27 (lector) en Lucas 10:38-42 (vg)
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Conny Louwerse
Organist: Hr. Johan Huissen

Orgelspel
Afkondigingen
We zingen: Lied 84:1,3,6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Groet: V: De Heer is met u allen
           G: Zijn vrede is met u
Bemoediging
Drempelgebed
We zingen: Lied 1005:1 Zoekend naar licht
Kyriegebed met gezongen 367b Heer, onze Heer (3x na ‘zo bidden wij’)
Gloria: Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing: Psalm 27 (lector)
We zingen: Lied 27:1,2,4 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
Tweede Schriftlezing: Lucas 10:38-42
We zingen Lied 314 Here Jezus, om uw woord
Verkondiging
Orgelspel
We zingen: Lied 215:1,2,3,4,7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
Gebeden
Collecten
We zingen: Lied 423 Nu wij uiteengaan
Zegen, beantwoord met Lied 431c Amen

Beamer: Hr. Bram Wissekerke
Koster: Hr. 

Diaconie collecte bestemd voor Onyame.
Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen 

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.