PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 1 oktober 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst m.m.v Interkerkelijk Regiokoor Jubilate Deo.
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Tekst(en): Lector, Ezechiël 18: 1-14 en vers 25-32 en Vg. Matteüs 21: 23-32
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Conny Louwerse
Organist:  Hr. Johan Huissen

Liturgie mmv Interkerkelijk Regiokoor Jubilate Deo.


Mededelingen
Aanvangslied psalm 150
Voorganger: “De Heer is met u allen”
Gemeente: “Zijn vrede is met u”
Bemoediging: Onze Hulp….

Kyriëgebed door het koor:
Kyrie en Sanctus uit Messe Brève
KYRIE
Heer, ontferm U over ons,
Christus, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons.

SANCTUS
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Glorialied door het koor: Zing Hosanna

Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing door Lector Ezechiël 18: 1-14 en vers 25-32
Lied psalm 25:1,2,3
2e Schriftlezing door Vg. Matteüs 21: 23-32

Liederen door Koor:
The Office Hymn
Adem op mij, adem van God,  vul mij met Uw liefde, tot ik helemaal de Uwe ben.
Adem op mij, zodat ik nooit zal sterven maar eeuwig met U leven.
Wees stil en weet…

Overweging
Orgelspel
Lied 916 op de melodie van Nu daagt het in het Oosten ( melodie van lied 444) 

Liederen door Koor:
Song of peace
Als ik een wens mocht doen,
dan  zou het vrede zijn voor jou en mij.
Vrede voor iedereen, mogen onze stemmen nooit verstommen.

Geeft ons vrede

Santo
Heilig, heilig, heilig,
mijn  hart aanbid U,
mijn  hart zal U loven.
Heilig zijt Gij, Heere.

Gebeden
Collecten
Slotlied 903: 1,3,4
Zegen met lied 425

Beamer: Hr. Robert van Sluijs
Koster:  Adrie Louwerse

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.