PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 22 oktober 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. R. Kamermans te Goes
Tekst(en): Mattheus 5: 3-10 (lector) en Mattheus 25:31-40 (lector)
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Cobi Jumelet
Organist: Hr. Johan Huissen

VOORBEREIDING 
Aanvangslied: Ps 76: 1, 2, 5 en 6
Stilte
Bemoediging: Onze hulp...
Groet: v: De Heer zij met u allen! - g: Zijn vrede is met u!
Gemeente gaat zitten.
In plaats van kyrie en gloria:
Lied: NL 1009: O lieve Heer, geef vrede

DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed voor de opening van de Schrift:
De kinderen met licht vd Paaskaars naar de knd.
Zingen: NL 288: Goede morgen, welkom allemaal
Inleiding.
Lezing: Mattheus 5: 3-10 (lector)
Lied: NL 775: Dag der dagen, als de tijden
Lezing: Mattheus 25:31-40 (lector)
Lied: NL 320: 1, 2 en 3: Wie oren om te horen heeft
Preek over Mattheus 5: 7:
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Orgelspel
De kinderen komen terug.

GEBEDEN EN GAVEN
Ter inleiding op de gebeden: NL 272: 1: Wij zoeken in Uw huis Uw aangezicht, o Here
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader (gezamenlijk)
Collecten.
Slotlied: NL 272: 3 en 4: ... opdat de wereld weet van Uw barmhartigheid
Zending en Zegen - g: Amen, amen, amen

Kindernevendienst o.l.v. Sylvia
Beamer: Hr. JanJaap van der Peijl
Koster: Hr. Adri Louwerse

Diaconie collecte bestemd voor KerkInAktie Wereldiaconaat Indonesië
Sterke vrouwen in de kerk De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Meer lezen https://www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesi
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de stookkosten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen

 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.