PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 15 oktober 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. Da. M. Wisse te 's-Heer Arendskerke
Tekst(en): Jesaja 25: 1-9 (lector) en MattheĆ¼s 22: 1-14 (vg)
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus en lector Mw. Rie van Kleunen
Organist: Hr. Leonard Eversdijk

VOORBEREIDING

Orgelspel
Afkondigingen:    Door ouderling van dienst, hier worden ook de collectes genoemd,  gevolgd                                door de afkondiging van het aanvangslied.
Aanvangslied:     Zingen: lied 283
Groet:                   Voorganger: “De Heer is met u allen.”
                              Gemeente:    “Zijn vrede is met u.”
Bemoediging:      “Onze hulp is…., 
Drempelgebed:                                         
Kyriëgebed:     
Glorialied:              Lied 713: 1,3,4,5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed :                 Voor de opening van de Schrift.
De eerste lezing:  Jesaja 25: 1-9 (lector)
Tussenzang:         Lied 23c
Evangelielezing:  Mattheüs 22: 1-14  (vg)
Zingen:                 Lied 990
Verkondiging:
Zingen:                 Lied 762

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden:            Dankgebed, voorbeden, stilgebed en gezamenlijk “Onze Vader…”
Collecten:             
Slotlied:              Lied 1008  
Zending,
Zegen:                
Door de gemeente beantwoordt met 3x Amen (lied 431c)
                                     
Beamer: Hr. Willem Blaasse
Koster: Hr. Hans Pikaar

Diaconie collecte bestemd voor Algemene Diaconale doeleinden
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen


 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.