PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 8 oktober 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. Da. N van der Linden
Tekst(en): - Lezing 1 lector Mw Cobi Jumelet: Jesaja 5, 1-7. en Lezing 2 vg: Mattheus 21,33-43
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Cobi Jumelet
Organist: Hr. Johan Huissen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
- Orgelspel.
- Mededelingen ouderling van dienst.
- Aanvangslied (staande): Lied 119: 31 en 33. ‘Uw woord is een en al gerechtigheid’

- Groet:
v.De Ene is met u allen
a.ZIJN VREDE IS MET U.

- Stil gebed.
- Bemoediging en drempelgebed.
- Lied: Lied 119: 34. ‘In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht’.
- Kyriëgebed.
- Glorialied: Lied 305: 1 , 2 en 3. ‘Alle eer en alle glorie’.

DIENST RONDOM HET WOORD
- Gebed voor de opening van de Schriften.
- Ruimte voor de kinderen van de nevendienst. Door Daniëlle Baas.
- Projectlied: Lied 288: 1. ‘Goedemorgen, welkom allemaal’.
- Inleiding lezingen.
- Lezing 1 (lrctor): Jesaja 5, 1-7.
- Lied: Lied 80: 4, 5 en 7.  ‘Gij hebt een wijnstok uitgeggraven’.
- Lezing 2 (voorganger): Mattheus 21,33-43.
- Lied: Lied 1010: 1, 2 en 4. ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’.
- Uitleg en verkondiging.
- Orgelspel
- Lied: Lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7. ‘Samen op de aarde’

DIENST VAN ONS ANTWOORD
- Collecten.
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afsluitend met gezamenlijk ‘Onze Vader…’
- Slotlied (staande): Lied 978: 1,3 en 4. ‘Aan U behoort o Heer der heren’.
- Zending en zegen:
v. …
a. AMEN (gezongen 431c).
- Orgelspel.

Kindernevendienst.--Daniëlle 
Koster:
Beamer: Hr. Bram Wissekerek

Diaconie collecte bestemd voor Diaconaal Platform Goes   Diamant Goes is een initiatief van de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in de gemeente Goes, die samenwerken in het Diaconaal Platform Goes, en biedt iedereen informatie, advies of hulp die dat nodig heeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Kijk eerst even op de site: https://www.diamantgoes.nl/
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de kindernevendienst
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen


 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.