PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 3 september 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Tekst(en): 1e Schriftlezing door Lector Jeremia 7: 21-26 en 2e Schriftlezing MatteĆ¼s 17: 14-20
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus en lector Mw. Rie van Kleunen
Organist: Hr. Johan Huissen

Mededelingen
Aanvangslied 105: 1,2

v.: Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
 
v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Bemoediging: Onze Hulp….
(gemeente gaat zitten)
vervolg aanvangslied psalm 105: 3
Kyriëgebed
Glorialied 146C: 1,3,7
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing door Lector Jeremia 7: 21-26
Lied 601
2e Schriftlezing Matteüs 17: 14-20
Lied 418
Overweging
Orgelspel
Lied 968
Gebeden
Collecten
Slotlied 981: 1,2,4,5
Zegen met als antwoordlied 425

Beamer en koster: Hr. Bram Wissekerke

Diaconie collecte bestemd voor KerkInAktie Wereldiaconaat
Jongeren leren meer over mensenrechten. Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen.

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het Kindernevendienst
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.