PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 16 juli 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. G. J. Ruitenberg te Zoutelande
Tekst(en): Jeremia 29:1, 4-14 (door lector) en Mattheus 10:34-42 (vg)
Ouderling(en): Hr. Martijn van Sabben en lector Mw. Conny LOuwerse
Organist: Hr. Johan Huissen

VOORBEREIDING
Orgelspel
Afkondigingen:     Door ouderling van dienst.
Aanvangslied:       LB 48:1, 3
Groet:                    Voorganger: “De Heer is met u allen.”
                             Gemeente:    “Zijn vrede is met u.”
Bemoediging:        
Drempelgebed:     
Lied:                      LB 48:4
Kyriëgebed           waarna we zingen LB 299e (kyrie en gloria) 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed :                 Voor de opening van de Schrift.
Schriftlezing:       Jeremia 29:1, 4-14 
Lied                       LB 89:4, 6, 8
Schriftlezing         Mattheus 10:34-42
Lied                       LB 346:1, 2, 7-10
Verkondiging:
Lied:                     LB 941

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:             Dankgebed, voorbeden, stilgebed en gezamenlijk “Onze Vader…”
Collecten:             
Slotlied:                LB 544   Zo mogelijk staande.
Zegen:                  Door de gemeente beantwoordt met 3x Amen                                    (lied 431c)


 

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.