PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 21 mei 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst - Wezenzondag
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Tekst(en): Lector: EzechiĆ«l 39: 21-29 en Johannes 17: 1-13
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Ank Blaasse
Organist:  Hr. Johan Huissen

Mededelingen
Aanvangslied 213: 1,2,
Voorganger: “De Heer is met u allen”
Gemeente: “Zijn vrede is met u”
Bemoediging: Onze Hulp….
(gemeente gaat zitten)
Psalm 27: 1,4
Kyriëgebed
Glorialied 725:1,2,3
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen:  https://opkijken.nl/hemelvaart-uitgelegd-lego/
Als Kinderlied zingen we Lied 23B: 1
1e Schriftlezing door Lector: Ezechiël 39: 21-29
 Lied 666:1,2
2e Schriftlezing Johannes 17: 1-13
Lied 968: 1, 2, 5
Overweging
Orgelspel
Lied 663
(Kinderen komen terug)
Gebeden
Collecten
Slotlied 418:2,3,4
Zegen met lied 431C

KND: Daniëlle 
Beamer:Hr. Bram Wissekerke
Koster: Hr. Bram Wissekerke

Collectes:

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het onderhoud van de kerk.
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

Diaconie collecte bestemd  voor Terre des Hommes
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen
 

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.