PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 7 mei 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst met kindernevendienst.
Voorganger(s): Ds. J. Schellevis te Goes
Tekst(en):  Jesaja 11: 6 t/m 8 (BiGT)   (lector)  en Galaten 5: 13 t/m 15 (BiGT)   (vg)
Ouderling(en): Hr. Martijn van Sabben die ook lector is
Organist: Hr. Bert Alderliesten


Orgelspel                                                                                                    
Welkom + collectedoelen door ouderling van dienst Martijn van Sabben 
Intochtslied: NLB 287: 1, 2, 5 ‘Rond het licht dat leven doet’ -----  We gaan staan 
Bemoediging en Groet  ------    We gaan zitten
Inleiding: Thema ‘Op zoek naar vrijheid’ (met dia ZIE BIJLAGE)
Drempel en Kyriegebed
Gloria
Glorialied: NLB 105: 1, 2  ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’ ------    Staande                           
Gebed om Licht 
Kindermoment:
Presentatie - Aansteken kaars – Lied NLB 288 Goede morgen, welkom allemaal’ >KND 
Schriftlezingen:  ET: Jesaja 11: 6 t/m 8 (BiGT)   lector    
                             TT: Galaten 5: 13 t/m 15 (BiGT)  vg 
Lied: NLB 316: 1, 3, 4   ‘Het woord dat U ten leven riep’ 
Preek  (+ Dia met thema ‘Op zoek naar vrijheid’. Kort aan het begin)                                                                            

Filmpje ‘Peace’ met zonnebeelden, lied door Ajeet Kauer 

Lied: NLB 1014: 1, 2, 3 ‘Geef vrede door van hand tot hand’    Kinderen komen terug 
Terugkoppeling met kinderen
Gebeden,  eindigend met gezamenlijk gebeden Onze Vader (NBV)                              
Teken van hoop
Slotlied:  ELB 79: 1, 2, 3  ‘Vrede zij u, vrede zij u’  


Zegen van God
(gezongen ‘Amen’ NLB 431B door gemeente)
OrgelspelDiaconie collecte bestemd voor  Noodhulp van Kerk In Aktie voor de kerken in Oekraïne.                                      

Door de economische crisis hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

Beamer:Hr. Willem Blaasse
Koster: Hr. Willem Blaasse

terug
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.