PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 9 mei 2021  om 10.30 uur Dienst te volgen via www.Kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst
Tekst(en): Jesaja 45: 15-19 en Joh. 15: 9-20
Ouderling: Hr. Henk Baas en lector Mw. Conny Louwerse
Organist:  Hr. Johan Huissen

** Collectes zie onder de liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen **

Psalm 75: 1, 2, 7           
            “U alleen , U loven wij”         

Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Kyriegebed

Glorialied: Lied 652 (geheel)             
              “Zing jubilate voor de Heer”


Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Jesaja 45: 15-19

Lied 500: 1, 2                                   
              “Uit uw verborgenheid”

2e Lezing: Joh. 15: 9-20
Lied 500: 3, 4, 5                                
              “Uit uw verborgenheid”           
Overweging
Lied 791 (geheel)                             
              “Liefde, eenmaal uitgesproken”

Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Lied 747: 1, 2, 4, 8               
              “Eens komt de grote zomer”

ZEGEN          AMEN  Lied 431a


** De opbrengst van de collectes gaan deze week naar:
Diaconie collecte bestemdvoor Noodhulp via Kerk In Aktie
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen
Kerkvoogdij collecte bestemd voor het Pastoraat
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Johan Huissen
Ouderling: Henk Baas
Lector: Conny Louwerse
Koster: Hans Pikaar
 

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.