PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 2 mei 2021  om 10.30 uur Dienst te volgen via www.Kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst
Tekst(en): Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8
Ouderling: Mw. Nelly Dominicus lector Hr. Willem Blaasse
Organist: Hr. Bram Abrahamse

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Psalm 98: 1, 2, 4                     
“Zing een nieuw lied voor God de Heere”
Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Kyriegebed

Glorialied: Lied 305 (geheel)   
“Alle eer en alle glorie”
1e Lezing: Deuteronomium 4: 32-40
Psalm 119: 29, 37, 40               
“Laat mij tot troost uw trouw en goedheid zijn”
2e Lezing: Johannes 15: 1-8
Psalm 119:66                           
“Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied”
Overweging
Lied 653: 1, 5, 7                       
“U kennen, uit en tot U leven”
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Lied 416                     
“Ga met God en hij zal met je zijn”

ZEGEN          AMEN  Lied 431aVoorganger: ds. Max Staudt
Organist: Bram Abrahamse
Ouderling: Nelly Dominicus
Lector:Willem Blaasse
Koster: Jan van Boven
 

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.