PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Vrijdag 25 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Eerste Kerstdag
Ouderling: Hr. Henk Baas
Organist: Johan Huissen

 1.  mededelingen

Gezongen wordt: Lied 487              
“Eer zij God in onze dagen”


1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Bemoediging en groet 
  
Aandacht voor de liturgische schikking:

Aandacht voor de het Advents- en kerstproject voor de kinderen

Lezing: Lucas 2: 1-14

We luisteren naar de manier waarop Georg Friedrich Händel het verhaal van de engel bij de herders (8-14) op vertellende muziek zet en afsluit met het engelenkoor:

“There were shepherds abiding in the fields” uit de Messiah

Lezing: Johannes 1: 1-18

Gezongen wordt: Lied 488     “In den beginne was het Woord”
 
1   In den beginne was het woord,
  op aarde is zijn stem gehoord
  die spreken wil tot elk geslacht,
  Hij werd geboren in de nacht.
 
2   Hij werd geboren in de nacht
  die al het licht heeft voortgebracht,
  aan zon en maan zijn teugel legt,
  Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
 
3   Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
  op Hem wordt alle last gelegd,
  Hij woont temidden van het kwaad,
  Hij troont in onze lage staat.
 
4   Hij troont in onze lage staat
  waar al wat leeft verloren gaat,
  Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
  dit licht dat zoveel luister schiep.
 
5   Dit licht dat in het duister sliep
  is God die ons bij name riep,
  Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
  in den beginne was het woord.
 
 1.  verkondiging
 2.  
 3. Gezongen wordt : Lied 489          
 4.  “Komt ons in diepe nacht ter ore”
 
1   Komt ons in diepe nacht ter ore:
  de morgenster is opgegaan,
  een mensenkind voor ons geboren,
  God zal ons redden is zijn naam.
  Opent uw hart, gelooft uw ogen,
  vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
  hoe 't woord van God van alzo hoge
  hier menselijk aan ons geschiedt.
 
2   Geen ander teken ons gegeven
  geen licht in onze duisternis
  dan deze mens om mee te leven
  een God die onze broeder is.
  Zingt voor uw God, Hij openbaarde
  in Jezus zijn menslievendheid.
  Zo wordt de wereld nieuwe aarde
  en alle vlees aanschouwt het heil.
 
3   Zoals de zon komt met zijn zegen
  een bruidegom van licht en vuur,
  zo komt de koning van de vrede
  voorgoed gekomen is zijn uur.
  Hij huwt de mensen aan elkander
  zijn liefde gaat van mond tot mond.
  Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
  Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Dank- en voorbeden
afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Zegen
beantwoord met AMEN (Lied 431a)

Nu we niet “Ere zij God” kunnen zingen met zijn allen (het is niet iets voor een klein koortje) ter afsluiting en om u vrolijkheid mee te geven een stuk andere echte Kerstmuziek:

“Jauchzet, frohlocket” uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach


de kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen                      
      1.  

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.