PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
In het kort In het kort
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.
 
Beluister dit lied (+ toelichting)


U kunt na de dienst nog luisteren naar een lied dat speciaal voor de Corona-tijd is gemaakt door de EO in samenwerking met de PKN en waaraan 20 verschillende nederlandse kerken hebben meegewerkt. In deze onrustige tijden komen deze kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen. We hopen dat de troostende woorden mogen bemoedigen. Door alles heen zingen we samen woorden van hoop. Door alles heen geeft Hij rust.
Hier klikken:
https://youtu.be/HEqe9KUPKK0
 

-----------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke mededeling voor de diensten vanaf 
Zondag 20 december 2020.


Beste gemeenteleden van de PG in ’s-Heer Hendrikskinderen.

Bij de door de regering afgekondigde “lockdown” genieten kerken meer vrijheid dan veel andere organisaties. Zij hebben de ruimte om op dezelfde voet als in de afgelopen maanden hun diensten te houden. We zouden dus in de komende weken bij elkaar kunnen komen in de Nicolaaskerk. De kerkenraad heeft echter besloten van die vrijheid geen gebruik te maken. We waren het er samen echt over eens en het is in de lijn van een advies van de Classis Delta. Het is goed dat er grenzen zijn aan de beperkingen die de overheid aan de burgers kan opleggen, ook in bijzondere situaties. Maar het zou o.i. verkeerd zijn van onze uitzonderingspositie als kerken gebruik te maken. Dat zou een maar al te begrijpelijke ergernis wekken. Hier geldt: niet alles wat geoorloofd is, is ook opbouwend (1 Korinthiërs 10:23). Daar komt bij: of de risico’s van onze bijeenkomsten nu klein of groot zijn, we willen gewoon niet een haard van nieuwe besmettingen worden.

Op de kerktijden zullen wij in de komende tijd diensten/meditaties uitzenden op www.kerkomroep.nl. Dat betekent voorlopig elke zondag 10.30 uur (omdat er op dat uur wat minder belasting is voor de server van kerkomroep.nl).

We vertrouwen dat u begrip hebt voor het genomen besluit. Op of kort voor 19 januari in het nieuwe jaar zal duidelijk zijn in hoeverre de situatie veranderd is en wat dat betekent voor het maatschappelijk leven. We zullen uiteraard trachten een hervatting van de normale diensten tijdig en duidelijk aan te kondigen. Kijkt u hiervoor op de website of aarzel anders niet de predikant of andere kerkenraadsleden met uw vragen te benaderen.

Rest ons u te wensen: geduld, volharding – en ook de humor en relativering die we allen zo broodnodig hebben. En in dat alles: het vertrouwen op de God die met zijn beloften met ons meereist, ook door dorre trajecten. Waar een regering en een kerkenraad tasten en zoeken, heeft hij de goede bestemming altijd in het oog.

Met een hartelijke groet,

De kerkenraad

Opgenomen dienst van Zondag 17 januari 2021 waarin afscheid werd genomen van de ouderlingen Cora van der Peijl en Elly Monteny
Klik onderstaande link aan:
https://youtu.be/TUouMt6HOG0
De Pg-Hhk.

De Protestantse Gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen telt ongeveer 400 leden, verdeeld over een kleine 200 huishoudens. Er is sprake van een redelijk gelijke verdeling van de leden naar leeftijd al is de leeftijdsgroep van 56 jaar en ouder relatief sterk vertegenwoordigd.

Er zijn wekelijks diensten op zondag om 10.00 uur.  Predikant van onze gemeente is ds. F. (Max) Staudt.

In ’s Heer Hendrikskinderen zelf is er altijd maar één kerk geweest. Deze staat midden in het dorp en geeft met haar karakteristieke toren een eigen gezicht aan het dorp. Geloofsgenoten van andere gezindten gaan in de meeste gevallen naar Goes.

Van het middeleeuwse kerkgebouw staat er alleen nog de toren uit de 15e eeuw. Het huidige schip dateert uit de 19e eeuw, de aangebouwde consistorieruimte is van eind 20e eeuw.

De middeleeuwse parochie werd in 1580 een hervormde (men zei toen: gereformeerde) gemeente. Vanuit de Samen op Weg-gedachte sloten de dorpsbewoners die lid waren van de Gereformeerde Kerk te Goes zich in 2001 aan bij de Hervormden. De zo ontstane Samen op Weg-gemeente mag zich sinds 29 februari 2008 noemen: de Protestantse Gemeente te 's Heer Hendrikskinderen.

Op een aantal terreinen (kerkblad, jeugdwerk, kringenwerk) wordt samengewerkt met de protestantse gemeenten in Goes en Kloetinge. Door deelname aan de Raad van Kerken te Goes e.o. wordt contact onderhouden met andere kerkgenootschappen in de buurt.
terug
 
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.