PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
De diaconie - wat is dat? De diaconie - wat is dat?
4. Diaconie:

Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. Als diakenen worden we ook wel eens ‘de doeners’ van de kerk genoemd.
Naast het dienen aan tafel in de avondmaalsvieringen is het beheren en beschikbaar stellen van de diaconale gelden een belangrijk taak van de taakgroep diaconie. Deze gelden worden verkregen vanuit de collecten tijdens de erediensten, uit renten van gelden die voor kortere of langere termijn zijn uitgezet en uit inkomsten van verpachting van land.

De diaconie verzorgt de wekelijkse bloemengroet vanuit de eredienst naar gemeenteleden in situaties van ziekte, rouw, trouw en dergelijke. Dit in samenwerking met de groep vaste vrijwilligers die de bloemen bezorgt. Met Kerst en Pasen is er extra aandacht voor de ouderen in onze gemeente in de vorm van een attentie.

Onyame
De diaconie ondersteunt al een aantal jaren stichting Onyame, die wordt geleid door de Zeeuwse Marleen van Asselt. Marleen en haar man Huub van Iwaarden hebben vele jaren gewoond en gewerkt in Ghana voor de stichting Onyame. Stichting Onyame streeft meerdere doelen na. Enerzijds heeft Onyame als doel de mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Daar kan van alles onder vallen, zoals gezondheidszorg (met name preventief), scholing, microkrediet, landbouw, etc.
Anderzijds heeft de stichting als doel de mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij ontwikkelingswerk. Het Ghanese woord Onyame betekent: God en het symbool dat de stichting als logo heeft, staat voor de alom aanwezigheid van God. Er is een kliniek opgericht en er wordt medische hulp verleend. U kunt stichting Onyame en Marleen ook volgen via Facebook. Marleen woont nu met haar gezin in Nederland (Heinkenszand) omdat hun kinderen in Nederland voortgezet onderwijs volgen. Een paar keer per jaar reist zij naar Ghana om de projecten te bezoeken.
Meer informatie vindt u op: https://onyame.nl/

Tijdens de 40-dagentijd wordt ieder jaar bijzondere aandacht gevraagd voor een project van Kerk in Actie. Iedere zondag wordt een project toegelicht met een korte beamer-presentatie.
Schuilplaats van Vrede en Hoop, Els van Teylingen.
Op de zondagen waarop avondmaal gevierd wordt, collecteren we voor het project van Els van Teylingen. Zij woont en werkt in Oeganda en runt in Soroti twee kinderopvanghuizen met de Nederlandse naam Schuilplaats van Vrede en Hoop.
Samen met vele vrijwilligers en lokaal personeel worden kinderen verzorgd die besmet zijn met het aids virus.
Meer informatie vindt u op: https://www.defigurant.nl/

In samenwerking met De Vereniging Dorpsbelangen en de beheerster van het Heer Hendrikhuis organiseren we “’s-HEER HENDRIKSKINDEREN GAAT AAN TAFEL”. Eén maal per 6 weken wordt door vrijwilligers een maaltijd bereid in het Heer Hendrikhuis. Inwoners van het dorp kunnen zich hiervoor aanmelden. Er kunnen 40 personen per keer deelnemen aan de maaltijd. De belangstelling voor deze activiteit is boven verwachting, want iedere keer is er een wachtlijst voor deelnemers.

Rondom bid- en dankdag organiseert de diaconie een filmavond. Iedereen die belangstelling heeft, is welkom op deze Diaconale filmavonden.
Inzameling voor de voedselbank.
Omzien naar elkaar door het inzamelen van voedsel voor de voedselbank. In het najaar wordt er rond dankdag een “Herfsttafel” ingericht met producten van de oogst, herfstbloemen en vruchten. Deze “herfsttafel” staat dan enkele weken in de kerk en is tevens een verwijzing naar de actie voor de voedselbank De Bevelanden in Goes. Door de gemeenteleden wordt in deze periode voedsel ingezameld en we collecteren extra voor de voedselbank.

ZWO in de classis Delta.
Als diaconie zijn we ook betrokken bij de Classicale projecten van Kerk in Actie in de classis Delta. De Classicale ZWO-commissie gaat met ingang van 2023 het project Delta voor Colombia ondersteunen.
meer informatie vindt u op:
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo-in-de-classis-delta/

Diaconaal platform Goes.
De diaconie maakt deel uit van het diaconaal platform Goes en omstreken welke onder meer het diaconaal noodfonds beheert en uitvoert. De mensen die onder de armoedegrens moeten leven, kunnen een beroep doen op het noodfonds. We ondersteunen ook financieel de voedselpakkettenactie die jaarlijks rond Pasen en Kerst wordt georganiseerd door het Leger des Heils.
Meer informatie vindt u op: https://diamantgoes.nl/

Rekeningnummer diaconie:  NL27ABNA0488538149
 
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.