PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Activiteiten Activiteiten
Activiteiten.

Iedere zondagochtend om 10 uur komen wij samen voor een eredienst. Onder het kopje kalender vindt u informatie over deze diensten.
Daarnaast is er de ontmoeting bij activiteiten en kringen die door het jaar heen worden georganiseerd.

Open Deur kring
Maandelijks komt de Open Deur kring bij elkaar. Het uitgangspunt van de gespreksavonden vormt het oecumenisch maandblad Open Deur.  Dit blad heeft iedere maand een thema dat raakvlakken heeft met geloof, kerk en wereld. Thema’s als op verhaal komen, heilige momenten, storm, verlangen, een veilig nest en bomen kwamen het afgelopen jaar langs. Iedereen is welkom, ook wie zich als niet heel erg ‘kerkelijk’ beschouwt.

Wanneer:  In principe de laatste woensdag van de maand
Tijd: 19.30 uur
Waar: Consistorie Protestantse gemeente te ‘s Heer Hendrikskinderen, Plein 1.
Begeleiding: Mathilde Meulensteen
Aanmelden en informatie: Gerry Wissekerke 06-12224809
Kosten: Kosten voor een abonnement op Open Deur.  Als dit een belemmering is om mee te doen dan horen we dit graag en regelen we iets anders.

Bijbelkring in Hendrikskinderen
Een goede traditie wordt weer opgepakt. De maandelijkse bijbelkring gaat weer van start. In overleg kiezen we een bijbelboek waar we samen delen uit lezen en bespreken.
In 2024 lezen we verschillende lastige / vreemde / bizarre  bijbelverhalen.
Wanneer: In principe de tweede woensdag van de maand.
Tijd: Afwisselend 10.30 uur of 14.00 uur
Waar: Consistorie Protestantse gemeente te ‘s Heer Hendrikskinderen, Plein 1.
Begeleiding: Mathilde Meulensteen
Aanmelden: Mathildemeulensteen@gmail.com  0612380933
Kosten: geen.

Catechese
Dit wordt in overleg voor jong en oud georganiseerd, eventueel in samenwerking met de buurgemeenten. 
Meer informatie bij Mathilde Meulensteen

's-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel!
De Diaconie organiseert in samenwerking met het Heer Hendrikhuis en de Vereniging Dorpsbelangen een aantal keer per jaar: " ’s-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel ".
Dit is een maaltijd voor alle dorpsbewoners in het Heer Hendrikhuis. De data worden via social media en een folder bekendgemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconie. 
De avonden zijn van 18.00 uur tot 19.30 uur. Met inloop en de gelegenheid om te betalen (10,00 euro) vanaf 17.30 uur.

Filmavond
De diaconie kiest twee keer per jaar een film om met elkaar te kijken, met alle ruimte voor gesprek na afloop. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Lia Verburg. 
Begeleiding: Lia Verburg
Informatie:  liaverburg@gmail.com
Aanmelden is niet verplicht, u kan vrijwillig bijdragen voor een diaconaal doel.

Door het jaar heen wordt er ook wel spontaan iets georganiseerd. Dit wordt gedeeld op de voorpagina van deze website, via afkondigingen en in het kerkblad. 

Liturgische tuin

De liturgie tuin is een initiatief van de dorpsraad en is vormgegeven door Jaap van Ginkel. In samenwerking tussen dorpsraad, kerkenraad en Gemeente Goes is de tuin aangelegd en werd gefinancierd uit het “dorpenbudget” van de Gemeente Goes. Het onderhoud vindt plaats door vrijwilligers.
De tuin is verdeeld in de kleuren van het kerkelijk jaar: aan de zuidkant van de kerk de kleuren rood,wit en paars en aan de noordkant alleen groenblijvende planten.
In het totaal zijn 52 plantensoorten gebruikt, waarvan er 19 in de Bijbel worden genoemd. 
 


 
terug
 
 
-
meer
 
-
 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.