PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Taken Ouderlingen Taken Ouderlingen
Deelnemen aan kerkenraadvergaderingen.
Deelnemen aan consistorie vergaderingen.
Tweemaal per jaar vergadering met bezoekmedewerkers.
Bij toerbeurt classicale vergaderingen bijwonen.
Dienst doen in de eredienst op zondag.
Meewerken aan voorbereidingen voor doopdienst.
Voorbereiden groothuisbezoek (één keer per jaar).
Bezoekwerk:
Verwelkomen nieuw ingekomen leden.
Bezoek zieken.
Bezoek ouderen, hierbij ondersteund door de bezoekmedewerksters.
Nazorg nabestaanden bij overlijden.
Dienst doen bij huwelijk of overlijden.
terug
 
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.