PKN
Protestantse Gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Van de Kerkenraad Van de Kerkenraad

Als u graag iets van de kerk hoort...
… in geval van ziekte of eenzaamheid bijvoorbeeld, laat het dan weten. Of als u weet dat iemand die aandacht goed gebruiken kan (en niet pijnlijk of bemoeizuchtig vindt!), geef het door aan de predikant of een kerkenraadslid. Al is onze gemeente niet heel groot, we moeten er toch zelf iets aan doen om opgemerkt te worden. Het is vaak lastig aandacht te vragen voor jezelf. Soms wil je die aandacht ook gewoon niet. Maar even een kort gesprek, een bezoekje zonder zwarigheid en moeilijk doen, kan je al goed doen. Daarmee belast je een ander heus niet. En lang te blijven wachten tot ze je eindelijk opmerken, waarom zou je jezelf dat aandoen? Zorg ook zelf dat ze je niet verwaarlozen! Het leek de kerkenraad goed het hier eens zo te zeggen, want als ambtsdragers beseffen we heel goed dat we maar een klein stukje van ieders leven zien.


Mededelingen
Door de diaconie is gevraagd of de jaarrekening gecontroleerd kan worden door een paar kerkenraadsleden, dat zal eerstdaags gebeuren. De Taakgroep Diaconie zal zich nog beraden over de bestemming van extra gelden.
We proberen een ophaaldienst te starten voor mensen die slecht ter been zijn, zowel voor mensen uit het dorp als uit Goes.
De zomervakanties van de predikant en de kerkenraadsleden zijn besproken, dus we zijn de komende maanden met minder mensen.
De datum van de Startzondag is vastgesteld op 10 september. Over het programma wordt nog nagedacht.
De bloemen voor de geslaagden worden na de herexamens bezorgd. Dit zal waarschijnlijk 2 juli zijn.
Zoals iedereen kan zien staat de toren in de steigers, dit zal ongeveer een half jaar duren, de kerkdiensten kunnen gewoon doorgaan.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad en een mooie zomer toegewenst.


Begroting 2018
De kerkrentmeesters hebben de begroting voor 2018 opgesteld en voorgelegd aan de kerkenraad ter goedkeuring. De kerkenraad heeft deze begroting goedgekeurd en deze ligt voor geinteresseerden ter inzage bij Dhr. Hans Pikaar.
Tijdens de gemeenteavond van 29 november 2017 is deze begroting ook gepresenteerd aan de gemeente. In de kerkenraadsvergadering van 27 november 2017 is de begroting voor 2018 goedgekeurd.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het volgende: De kerkenraad heeft gemerkt dat veel mensen een voorkeur hebben voor het ontvangen van informatie, uitnodigingen, aankondigingen etc. via de email. Hieraan willen we graag gehoor geven, maar hiervoor hebben we wel uw medewerking nodig. Wij hebben op dit moment geen emailadressen van onze gemeenteleden en hiervan willen we nu een lijst aanleggen.
Als u graag informatie via de mail van ons krijgt, wilt u dan uw email-adres aan ons doorgeven? Dat kan op 2 manieren:
Via een email aan of door uw naam en mailadres in te vullen op de daarvoor bestemde lijst die komende weken onder de toren ligt. Bij voorbaat vriendelijk dank!

terug
 
 
Nieuw

Verslag van de vrijwilligersavond op dinsdag 10 april 2018
Klik hier voor het verslag

Verslag van de gezinsdienst op Palmpasen
Klik hier voor het verslag


Restauratie kerktoren en onderhoud kerkgebouw
Klik hier voor meer informatie
 
 
Agenda
Zondag 10 juni:
Jeugdkerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.