PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 9 juli 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Tekst(en): Lector: Psalm 119: 25-32 en Vg; Lucas 10: 25-37
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Conny Louwerse
Organist:  Hr. Johan Huissen

9 juli 2023  Themadienst, de Barmhartige Samaritaan.
Voorbereid met de jongens van de kindernevendienst. 

Liturgie
Mededelingen
Aanvangslied : lied 288
Votum en groet
Voorganger: “De Heer is met u allen”
Gemeente: “Zijn vrede is met u”
Voorganger: …
Kyriëgebed
Glorialied 871
Gebed bij de opening van het Woord
 https://jezus.nl/barmhartige-samaritaan/
Wie is mijn naaste?
1e Schriftlezing door Lector Psalm 119: 25-32
Lied 119: 1, 40
2e Schriftlezing lucas 10: 25-37
Lied 320
Overweging
Orgelspel
Lied 657
Bericht van overlijden. met Lied 913:1,2
Kinderen komen terug
Gebeden samen met  gemeente en kinderen

Collecten
Slotlied 704: 1,2
Zegen met lied 431C

KND: is o.l.v Daniëlle of Sylvia
Beamer: Hr. Willem Blaasse
Koster:  Hr. Willem Blaasse

Diaconie collecte bestemd voor Het Diaconale Platform Goes.
Waar snel en adequaat geholpen moet worden geholpen springt het Diaconale Platform Goes bij.
Deze organisatie van de gezamenlijke kerken uit Goes en de buurgemeenten zorgt voor de uitvoering hiervan.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het Pastoraat
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.