PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 4 juni 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. C. van der Peijl
Tekst(en): Exodus 34,4-9 (lector) en MatteĆ¼s 28,16-20 (uit BGT)
Ouderling(en): Hr. Martijn van Sabben die ook lector is
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Welkom en mededelingen
Aanvangslied 705: 1 en 2 Ere zij aan God de Vader
Uitleg
Votum en groet (graag projecteren op de beamer)
Voorganger:
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Gemeente:
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Amen

Drempelgebed
Lied 705: 3 en 4
Kyriegebed
Glorialied: Psalm 150
Gebed bij de opening van de schrift
1e lezing Exodus 34,4-9 (lector)
Lied 360: 1,2,3 en 6 Kom Schepper Geest daal tot ons neer
2e lezing: Matteüs 28,16-20 (uit BGT)
Lied 912: Neem mijn leven laat het Heer

Overdenking

Orgelspel
Lied 704: Dank, dank nu allen God
Collecten
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Lied: (Een geloofsbelijdenis) Ik geloof in God de Vader
(Melodie lied 913 - Wat de toekomst brenge moge)

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam –
door de wijn – dit is Mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Zegen
Amen (lied 431C)

Geen Kindernevendienst
Beamer:Hr. Willem Blaasse
Koster: Hr. Hans Pikaar

Collectes:

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het onderhoud van het orgel.
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

Diaconie collecte bestemd  voor Stichting Focus
Focus Twee is een stichting die zich richt op mensen in Burkina Faso (West-Afrika) die dringend behoefte hebben aan oogheelkundige hulp.  Een aantal oogartsen en operatie assistenten uit Zeeland zet zich geheel vrijwillig in om deze mensen helpen.  Daartoe wordt een viertal keren per jaar een campagne georganiseerd om ter plekke mensen te opereren.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen
 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.