PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 28 mei 2023 om 10.00 uur

Eerste Pinksterdag
Voorganger(s): Ds. Max Staudt te Oosterend
Tekst(en): ¬†Psalm 97 (lector): en Handelingen 2: 1-18 (voorganger)
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Hr. Willem Blaasse
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Welkom en mededelingen

Openingspsalm: Psalm 97: 1, 5, 6
Bemoediging en groet:
        
         voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
                              die hemel en aarde gemaakt heeft.
         voorganger: De Heer is met u!
         gemeente:   ijn vrede is met u!

Gebed bij het begin van de dienst
Glorialied:  Lied 705                      "Ere zij aan God, de Vader"
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Zingen:      Lied 288                       "Goedemorgen, welkom allemaal"
Onder het zingen wordt de kaars voor de kindernevendienst aangestoken
Gebed bij de opening van de Schrift
1e lezing (lector):          Psalm 97
Zingen: Lied 1008                          “Rechter in het licht verheven”
2e lezing (voorganger):    Handelingen 2: 1-18
Zingen: Lied 672: 1, 2, 4, 7            "Kom laat ons deze dag"
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 679: 1, 2, 3, 4            "Geweldige gedreven wind"
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Lied 679: 5,6,7                               "Gedrevene, uw teugel breekt"
Dank- en voorbeden
     stil gebed
     Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 675                           "Geest van hierboven"
Zegen, beantwoord met drievoudig Amen

De kindernevendienstleiding: Sylvia en/of Daniëlle

Beamer: Hr. Bram Wissekerke
Koster:  Hr. Bram Wissekerke

Diaconie collecte bestemd voor Kerk In Aktie is Pinksterzendingscollecte.
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland.
Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen.
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.
En hun familie doet mee!                                                

Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.