PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Tekst(en): Lector 1 Petrus 3: 8-22 en Vg Johannes 16: 16-24
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus en lector Mw. Coby Jumelet
Organist:  Hr. Johan Huissen

Mededelingen

Aanvangslied / Lied van de zondag psalm 66:1,2,3

Voorganger: “De Heer is met u allen”
Gemeente: “Zijn vrede is met u”
Bemoediging: Onze Hulp….
(gemeente gaat zitten)
Vervolg aanvangslied psalm 66: 6,7
Kyriëgebed
Glorialied: 305
Gebed bij de opening van het Woord
Er is geen kindernevendienst
1e Schriftlezing door Lector 1 Petrus 3: 8-22
Lied 350: 1,2,3,4,7
2e Schriftlezing Johannes 16: 16-24
Lied 370
Overweging
Orgelspel
Lied 377: 1,2,3,4
Gebeden
Collecten
Slotlied 423  Vaya con Dios en á Dieu! Ga met God, God zij met u!
Zegen met lied 431C

Koster:   Hr. JanJaap van der Peijl
Beamer:Hr. JanJaap van der Peijl
 

Diaconie collecte bestemd voor KIA Pinksterzending
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland.
Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen.
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.
En hun familie doet mee!                                
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen

 

 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.