PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 31 oktober 2021 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger: Mw. Ds. M. Wisse te 's-Hr.Arendskerke
Tekst(en): Deuteronomium 15:1-11, door lector en DaniĆ«l 2: 19-23 door vg
Ouderling: Hr. Martijn van Sabben die ook lector is
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Welkom en mededelingen
Psalm: lied 98: 1 en 2

Kyriegebed
Glorialied: lied 713: 1, 3, 5

Gebed bij de lezing van de schriften
Kinderen naar de nevendienst
Zingen Lied 285, Het licht is ons voor gegaan…

De eerste lezing: Deuteronomium 15:1-11, door lector
Zingen: lied 119: 21 en 22
De tweede lezing: Daniël 2: 19-23
Zingen: lied 116: 1, 4, 7 en 8
Evangelielezing: Marcus 12: 18-27
Acclamatie: 339a

Preek
Kinderen komen terug uit de nevendienst

Lied na de preek: lied 767
Gebeden
Lied ten besluite: lied 657: 1 en 4
Zending en zegen
Orgelspel
Collecte bij de uitgang

Kerkvoogdij collecte bestemd voor onderhoud van het orgel.
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen

Diaconie collecte  voor algemene Diaconale doeleinden
De opbrengst van deze collecten voor de diaconie vormt ‘algemene’ middelen. Hierbij kunt u b.v. denken aan de wekelijkse bloemengroet, de kosten van de kerkomroep, attenties voor de 75 plussers, enz. enz.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen

Beamer: JanJaap van der Peijl
Kindernevendienst: Sylvia
Koster: Henk Baas

 


 

terug
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.