PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 7 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst 3e Zondag Veertigdagentijd
Tekst(en): Exodus 20: 1-17 en Romeinen 7: 14-25
Ouderling: Hr. Henk Baas
Organist: Hr. Leonard Eversdijk

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied
19: 1, 2              “De hemel roemt de Heer”
Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Lied
19: 4                  “Des Heren vrees is rein”
Aandacht voor de liturgische schikking
Gebed
bij het begin van de dienst en bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Exodus 20: 1-17
Lied 556: 1, 2, 3         “Alles wat over ons geschreven is”
2e Lezing: Romeinen 7: 14-25
We luisteren naar:   “Wer Sünde tut der ist vom Teufel”
uit de Cantate “Widerstehe doch der Sünde”, BWV 54 Joh. Seb. Bach
https://www.youtube.com/watch?v=w-5-MfijHdE
Overweging
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Slotlied: “Dat Christus ons voor ogen staat”
https://www.youtube.com/watch?v=sr8CtEtEec4

Dat Christus ons voor ogen staat
dit lieve leven lang:
vanaf ons onbewust begin
geeft Hij de dagen doel en zin,
beheert ook onze angst.

Maak Hem de bron van al ons doen,
ons leven rust in Hem,
fontein die uit God zelf ontspringt.
Hij, liefdesbron waaruit ik drink,
geeft ook ons bidden stem.

Dat Hij ons vergezicht mag zijn
in denken en in doen,
licht voor ons innerlijk gezicht
als weerglans van het eeuwig licht,
als klare morgenster.

ZEGEN          AMEN  Lied 431a

 

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.