PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
In het kort In het kort
Gebed: Heel mijn leven

Heel mijn leven,
al mijn verlangen,
al mijn liefde,
vertrouw ik U toe.

Heel mijn leven,
allen die mij lief zijn,
al mijn hoop en al mijn vrees,
vertrouw ik U toe.

Heel mijn leven
ontving ik van U.
Ik geef het U terug,
steeds weer,

en verlang U te dienen,
zoals ik ben.
Neem mij aan
en in Uw dienst. 

Amen


Charlotte Inkelaar-de Mos

 


Vanaf 27 juni j.l. zijn de richtlijnen voor de kerkdiensten weer aangepast.
In de komende diensten wordt u daarover ingelicht.


De Pg-Hhk.

De Protestantse Gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen telt ongeveer 400 leden, verdeeld over een kleine 200 huishoudens. Er is sprake van een redelijk gelijke verdeling van de leden naar leeftijd al is de leeftijdsgroep van 56 jaar en ouder relatief sterk vertegenwoordigd.

Er zijn wekelijks diensten op zondag om 10.00 uur, echter voorlopig ivm corona nog om 10.30 uur.

Predikant van onze gemeente is ds. F. (Max) Staudt.

In ’s Heer Hendrikskinderen zelf is er altijd maar één kerk geweest. Deze staat midden in het dorp en geeft met haar karakteristieke toren een eigen gezicht aan het dorp. Geloofsgenoten van andere gezindten gaan in de meeste gevallen naar Goes.

Van het middeleeuwse kerkgebouw staat er alleen nog de toren uit de 15e eeuw. Het huidige schip dateert uit de 19e eeuw, de aangebouwde consistorieruimte is van eind 20e eeuw.

De middeleeuwse parochie werd in 1580 een hervormde (men zei toen: gereformeerde) gemeente. Vanuit de Samen op Weg-gedachte sloten de dorpsbewoners die lid waren van de Gereformeerde Kerk te Goes zich in 2001 aan bij de Hervormden. De zo ontstane Samen op Weg-gemeente mag zich sinds 29 februari 2008 noemen: de Protestantse Gemeente te 's Heer Hendrikskinderen.

Op een aantal terreinen (kerkblad, jeugdwerk, kringenwerk) wordt samengewerkt met de protestantse gemeenten in Goes en Kloetinge. Door deelname aan de Raad van Kerken te Goes e.o. wordt contact onderhouden met andere kerkgenootschappen in de buurt.
 
 
Nieuw

 

Woensdag 14 juli 19.30 uur gemeenteavond.
 

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.