PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 10 september 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst -- Startzondag
Voorganger(s): KW. Mw. Mathilde Meulensteen
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Tineke Dagevos
Organist: Hr. Johan Huissen

Liturgie 10 september startzondag Hendrikskinderen

Thema: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Mededelingen
Aanvangslied Psalm 67:1,2
v.: Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
 
v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

v.: Onze hulp is de Naam van de Heer,


Vervolg aanvangslied Psalm 67:3
Kyriëgebed met lied 301e
Glorialied 305

Uitleg project: Delta voor Colombia, door Lia
Met algemeen filmpje over het land en de projecten.
https://youtu.be/-jdTZPlRG_I

Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen naar de kindernevendienst.


https://www.pictostudio.nl/2023/01/16/nieuwe-pictogrammen-kerk-en-eredienst/
en afsluiten met kinderlied: goedemorgen…
Lied 675
Schriftlezing door de Lector Efeziërs 4: 14-20
Lied  695. zanggroep couplet 1 en 2, gemeente 3,4,5
Overweging
Orgelspel
Lied 849. Zangroep couplet 1. gemeente 2,3
Gebeden met Onze Vader

Collecten
Diaconiecollecte: Uitleg dmv film, daarna de collecte voor Delta voor Colombia

kinderen in achterstandswijken weerbaar maken:
https://youtu.be/nIkvuR4Ho3U
Kerkvoogdijcollecte:
Gedicht  door lector
Mensen hebben mensen nodig

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen,
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen,
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent:
God van liefde,
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar,
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf beminnen.

Marinus van den Berg
Uit Medemens 4

Slotlied 970
Zegen met als antwoordlied 415
 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.