PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 24 oktober 2021 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger: Mw. Ds. J van den Beukel te Zonnemaire
Tekst(en): Jeremia 17: 7 – 8 door lector Ank Blaasse en Psalm 92: 13 – 16 door lector Ank Blaasse
Ouderling: Hr. Henk Baas en lector Mw. Ank Blaasse
Organist:  Hr. Johan Huissen

welkom en mededelingen door ouderling

intochtslied aangekondigd door ouderling: lied 287: 1,2,5 (Rond het licht dat leven doet)
stil gebed
bemoediging en groet
zingen: psalm 23c: 1,2,5 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
kyriëgebed
glorialied: lied 273: 1 (Loof God die zegent al wat leeft)

gebed om de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gemeente zingt Lied 285,
(Het licht is ons voor gegaan…)
lezing: Jeremia 17: 7 – 8 door lector Ank Blaasse
zingen: lied 653: 3 (Gij zijt het water ons ten leven)

lezing: Psalm 92: 13 – 16 door lector Ank Blaasse
zingen: psalm 92: 1,7,8 (Waarlijk dit is rechtvaardig)

preek
zingen: lied 220: 1 op de melodie van psalm 119 (zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon)

voorbeden, stil gebed. onze Vader

slotlied: lied 657: 1,2, 4 (Zolang wij ademhalen)
zegen
Amen  lied 431a

Orgelspel

Diaconie collecte bestemd voor Stichting Onyame.
Onyame wil mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Daartoe wordt hen ondersteuning geboden door projectenop het gebied van opvoeding en onderwijs, werk, inkomen en landbouw en gezondheidszorg. Daarbij richt Onyame zich met name op de twee meest kwetsbare groepen: kinderen en vrouwen. Onyame werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen

Kerkvoogdij collecte bestemd voor het onderhoud van de kerk.
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen

Beamer: Willem Blaasse
Kindernevendienst:Daniëlle
Koster: Hans Pikaar
 


 

terug
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.