PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
zondag 1 augustus 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Inkelaar te Oudenbosch
Zondagse eredienst en afscheid diaken.
Tekst(en): Psalm 99 (NBV) en Markus 6: 45-52 (NBV)
Ouderling: Hr. Henk Baas en lector Mw. Rie van Kleunen
Organist: Hr. Johan Huissen

Diaconie collecte bestemd voor de de MAF Mission Aviation Fellowship.
Met 130 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen
Kerkvoogdij collecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen


Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Psalm 33:1
Bemoediging en groet
33:8  ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’
Gebed om ontferming
Lofzang 985 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’
Gebed
Lezing  (Lector) Oude Testament: Psalm 99 (NBV)
99: 1,8  ‘God is Koning’
Lezing  (Vg)  Nieuwe Testament: Markus 6: 45-52 (NBV)
339a  ‘U komt de lof toe’
Verkondiging
452 ‘Als tussen licht en donker’
Woord vanwege het afscheid van een ambtsdrager door ds Max Staudt
970: 1,4,5  ‘Vlammen zijn er vele’
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
(Inzameling van de gaven)
150a: 1,2 ‘Geprezen zij God’
Zegen

Koster: Adrie Louwerse
Beamer: Robert van Sluijs

terug
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.