PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 21 feb 2021  om 10.30 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst 1e Zondag 40 dagen tijd
Tekst(en): 1e Lezing: Genesis 9: 8-17 2e Lezing: 1 Petrus 3: 18-22
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 91a: 1, 2             “Wie in de schaduw Gods mag wonen”
Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Lied 91a: 3                 “Geen duister zal je overvallen”
Aandacht voor de liturgische schikking
Gebed
bij het begin van de dienst en bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Genesis 9: 8-17
2e Lezing: 1 Petrus 3: 18-22
Lied 351: 1, 3            “In U zijn wij begrepen”
Overweging
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Slotlied: “Dat Christus ons voor ogen staat”
https://www.youtube.com/watch?v=sr8CtEtEec4
Dat Christus ons voor ogen staat
dit lieve leven lang:
vanaf ons onbewust begin
geeft Hij de dagen doel en zin,
beheert ook onze angst.

Maak Hem de bron van al ons doen,
ons leven rust in Hem,
fontein die uit God zelf ontspringt.
Hij, liefdesbron waaruit ik drink,
geeft ook ons bidden stem.

Dat Hij ons vergezicht mag zijn
in denken en in doen,
licht voor ons innerlijk gezicht
als weerglans van het eeuwig licht,
als klare morgenster.

ZEGEN          AMEN  Lied 431a

De opbrengst van de collectes gaan deze week naar:
Diaconie collecte bestemd voor Kerk in Aktie - Hulp aan Moldavië
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen
Kerkvoogdij collecte bestemd voor Onderhoud van de kerk
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.