PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. Da. M. Baan te Zoutelande m.m.v. Bert Alderliesten fluit en Corella Nijsse blokfluit en cello
Tekst(en): Romeinen 8: 26 - 28 en Lucas 18: 1 - 8
Ouderling(en): Hr. Henk Baas en lector Mw. Rie van Kleunen
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Dienst 's-Heer Hendrikskinderen, 3 juli 2022
Met medewerking van:
Corella Nijsse, blokfluit en cello
Bert Alderliesten, blokfluit

Inleidend orgelspel
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom (en aansteken van de kaarsen?)
Allen gaan staan
Votum en Drempelgebed
V.        Onze hulp is in de naam van de Heer
G.        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.        Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G.        EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON
Drempelgebed
Aanvangslied:      NLB 217: 1,2,3,4 en 5
Introductie op het thema
Gezongen gebed om ontferming:  NLB 967: 

  1. vrouwen
  2. mannen
  3. allen
  4. vrouwen
  5. mannen
  6. allen
Gesproken lofprijzing uit het Dienstboek
Muziek: Allegro uit Sonate F-Dur, J.P. Loeillet de Gant, voor twee blokfluiten
DIENST VAN HET WOORD
Kinderen naar de nevendienst - Zingen lied 285 Het licht is ons voorgegaan
Voorganger:      De Heer zal met u zijn
Allen:                 DE HEER ZAL U BEWAREN
Gebed van de zondag
Eerste lezing:                Romeinen 8: 26 - 28
Zingen:                          NLB 686: 1,2 en 3                            
Tweede schriftlezing:   Lucas 18: 1 - 8
Muziek: Vivace uit Sonate F-Dur, R. Valentine, voor blokfluit en cello
Overdenking
Muziek:  Larghetto uit Sonate g-moll, G.F. Händel, voor blokfluit en cello
Kinderen komen terug 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging / voorbeden/ stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Collecte, muziek tijdens de collecte: Grave en Allegro uit Sonate d-moll, F. Barsanti, voor blokfluit en cello
Slotlied:  NLB 869: 1,4,5 en 7      
Zegen       
Uitleidend orgelspel

Kindernevendienst: Mw. Sylvia Lokerse
Beamer : Hr. JanJaap van der Peijl
Koster:    n.n.b

Diaconie collecte bestemd voor  Wereldiaconaat-KerkInAktie
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H. kinderen


 

terug
 
Nieuw
meer
 
Gemeenteavond woensdag 16 maart 19.30 uur
 

 
 
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.