PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 24 september 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Mw. Da. E. Barendregt te Heinkenszand
Tekst(en):  Jona 3:10-4:11 en MatteĆ¼s 20:1-16
Ouderling(en): Mw. Nelly Dominicus lector Mw. Ank Blaasse
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Orgelspel
Afkondigingen
We zingen: Lied 216 Dit is een morgen
Groet: V: De Heer is met u allen
           G: Zijn vrede is met u
Bemoediging
Drempelgebed
We zingen: Lied 8:1,3,6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Kyriegebed met gezongen 367b Heer, onze Heer (3x na ‘zo bidden wij’)
Gloria: Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren
Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen/kindernevendienst, met Lied 288 en het Licht meenemen
Eerste Schriftlezing: Jona 3:10-4:11
We zingen: Lied 145:3 Genadig en barmhartig is de Heer
Tweede Schriftlezing: Matteüs 20:1-16
We zingen Lied 833 (3x) Neem mij aan zoals ik ben
Verkondiging
Orgelspel
We zingen: Lied 991 De eersten zijn de laatsten
De kinderen komen terug
Gebeden
Collecten
We zingen: Lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen, beantwoord met Lied 431c Amen
 
Er is deze zondag kindernevendienst
Beamer:  Hr. Hans Pikaar
Koster:    Hr. Hans Pikaar

Diaconie collecte bestemd voor KerkInAktie-Vredesweek
Kerk als plek van hoop en herstel Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kinderen

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor het Pastoraat
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr.H.kinderen
 

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.