PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 17 september 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. J. Schellevis te Goes
Tekst(en): : Exodus 32: 7 t/m 14 (NBV) en Matteüs 18: 21 t/m 35 (NBV)
Ouderling(en): Hr. Martijn van Sabben en lector Mw. Cobi Jumelet
Organist: Hr. Johan Huissen

Orgelspel
                                                                                                                      
Welkom + collectedoelen door ouderling van dienst Henk Baas
Intochtslied: NLB 103: 1, 3, 5  ‘Zegen mijn ziel de grote naam des Heren’   
Bemoediging en Groet                                                                    
Inleiding: ‘Vergeving’ 


VERGEVEN
Drempel en Kyriegebed
Gloria
Glorialied: NLB 146C: 1, 2, 3  ‘Alles wat adem heeft love de Here’  Gebed om Licht
Schriftlezingen:  ET: Exodus 32: 7 t/m 14 (NBV)     l e c t o r        
                             TT: Matteüs 18: 21 t/m 35 (NBV) p r e d i k a n t
Lied: NLB 701: 1, 2, 3, 4   ‘Zij zit als een vogel’
Preek  (+ Dia Woordwolk Opnieuw 01, 02, 03, 04 Kort na elkaar aan het begin)           
Orgelspel                                                      
Lied:God die gul de schuld vergeeft’ - 2 verzen (Melodie NLB 919)
1. God, die gul de schuld vergeeft,
    wat wij ook misdeden,
    die geen wrok door liefde weeft
    en geen wraak door vrede,
    niet als wij / rekent Gij
    méér dan voorgeschreven:
    zeventig maal zeven.

2. God, die nieuwe mensen schept,
    niet met schulden rekent,
    die ons kleed herweven hebt:
    wit mijn zwart verleden,
    geef dat wij  / léven: blij,
    boven haat verheven –
    en elkaar vergeven.

Gebeden,  eindigend met gezamenlijk gebeden Onze Vader          Teken van hoop   

Slotlied: NLB 416: 1, 2, 3, 4  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’   
Zegen van God (gezongen ‘Amen’ NLB 431C door gemeente)
Orgelspel

Er is geen KND 
Beamer: Hr. Willem Blaasse
Koster:  Hr. Willem Blaasse

Diaconie collecte bestemd voor KerkInAktie-Wereldiaconaat
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. Meer lezen https://www.kerkinactie.nl/landbouwmyanmar
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ’s-H.H.kind

Kerkvoogdijcollecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse gemeente ’s-Hr

terug
 
Introductie Mw. Mathilde Meulensteen als Kerkelijk Werker in onze gemeente
meer
 
-
 

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.