PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 

zondag 10 oktober 2021 om 10.00 uur

Zondagse eredienst, Met aandacht voor 20 jaar WED
Voorganger: Werkgroep Eigen Diensten
Ouderling: Hr. Martijn van Sabben
Organist: Hr. Bert Alderliesten

Welkom en mededelingen door ouderling

Uitleg: Getal 20
Intochtslied: Psalm 122:1,2,3
Onze hulp
Drempelgebed
Lied: Lied: 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
Kyriegebed
Glorialied: 871: 1,2,3 en 4  Jezus zal heersen waar de zon
Lied 285 Het Licht is ons voorgegaan
Kinderen naar de nevendienst
Lied 314: 1 en 3 Here Jezus om uw woord
Gebed bij de opening van de schrift
Verkondiging incl lezingen afgewisseld met liederen:
Lied 841: 1,2, 3 en 4
Van de vrede blijf je dromen, Alles wordt nieuw bundel 5 lied 32
Lied 313: Een rijke schat van wijsheid
Lied 849: Zoek de wegen van de wijsheid
Kinderen terug uit de nevendienst
Dankgebed en onze Vader
Slotlied: 442: 1 en 2 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Zegenbede

Diaconie collecte bestemd voor Jong Protestant Nederland.
Dit jaar markeert tien jaar oorlog in Syrië. Een decennium van geweld, verwoesting, vluchtelingen en veel verdriet en verlies. Het zijn nu vooral de westerse sancties die mensen in Syrië het leven moeilijk maakt. Een sterke kerkhelpt hen om het vertrouwen in hun land terug te krijgen. Steun uit Nederland is daarbij onmisbaar. Een speciaal herstelfonds van Kerk in Aktie helpt Syrische kerken weer op te bouwen.
Bank rek.nr. NL27 ABNA 0488 538 149 t.n.v. Diaconie Pg 's-Heer Hendrikskinderen

Kerkvoogdij collecte bestemd voor de Erediensten
Bank rek.nr. NL98 RABO 032 0536 440 t.n.v. Protestantse Gemeente 's Heer Hendrikskinderen

Beamer: Bram Wissekerke
Kindernevendienst: Daniëlle  
Koster: Adrie Louwerse

terug
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.