PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 17 jan 2021  om 10.30 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst -- Afscheid ambtsdragers
Tekst(en): 1e Lezing: Jesaja 62: 1-5 2e Lezing: Johannes 2:1-11
Ouderling: Mw. Nelly Dominicus
Organist: Hr. Bram Abrahamse

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm
93: 1, 2, 3                              “De Heer is koning, hij regeert altijd”
Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Psalm 93: 4                                      “Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan”
Gebed bij het begin van de dienst
Glorialied: Psalm 146c: 1, 3, 7        “Ales wat adem heeft love de Here”
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Jesaja 62: 1-5
2e Lezing: Johannes 2:1-11
Lied 526: 3, 4                                   “In Kana was de gloed geweken”
 (bekende wijs)
Overweging
Aandacht voor het afscheid van Elly Monteny en Cora van der Peijl als ambtsdragers
Lied 970 (geheel)                             “Vlammen zijn er vele”
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Tot slot klinkt: Lied 413 (geheel)   “Grote God, wij loven U”
ZEGEN
AMEN  Lied 431a

Deze dienst is in beeld opgenomen en kan bekeken worden via deze link:  https://youtu.be/TUouMt6HOG0

terug
 
Nieuw

 
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.