PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 10 jan 2021  om 10.30 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Zondagse eredienst
Tekst(en): 1e Lezing: Jesaja 55:1-11 en 2e Lezing: Marcus 11-11
Ouderling: Mw. Elly Monteny
Organist: Hr. Bram Abrahamse

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm
100 (geheel)                  “Juich Gode toe, bazuin en zing”
Votum ('Onze hulp…’) en Groet
Gebed bij het begin van de dienst
Glorialied: Lied 438: 1, 2          “God lof! Nu is gekomen”
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Jesaja 55:1-11
Lied 524: 1, 2, 3                       “Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan”  
(wijs psalm 116)
2e Lezing: Marcus 11-11
Lied 524: 4, 5
Overweging
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en Onze Vader
Tot slot klinkt: Lied 418 (geheel) “God, schenk ons de kracht”
ZEGEN
AMEN  Lied 431a

Voorganger: ds. Max Staudt
Organist: Bram Abrahamse

 

terug
 
Nieuw

 
De opname van het binnen brengen van de Paaskaars  
klik hierna op   meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.