PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Donderdag 24 dec 2020  om 21.00 uur
Voorganger: Ds. Max Staudt
Kerstavonddienst
Tekst(en):  Lucas 2, 1-7 -- Lucas 2: 8-14 -- Lucas 2: 15-20 --
Ouderling: Mw. Nelly Dominicus lector Hr. Willem Blaasse
Organist: Johan HuissenWelkom en mededelingen
Bemoediging en groet

Gezongen wordt:        “Er is een roos ontsprongen” (473, oude tekst)  vierstemmig

Er is een roos ontsprongen
uit ene wortelstam;
die, als ons d’ouden zongen,
uit Jesse 't leven nam;
nu heeft zij bloem gebracht,
in 't midden van de winter,
in 't midden van de nacht.

Die bloem van wond're luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid' op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria's kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

Ons is een kind geboren
in koude winternacht.
Wij willen toebehoren
aan Hem die redding bracht.
Aan Hem zij dank en eer
en glorie in den hoge.
Hij bracht ons liefde weer.

Gebed

Lezing:
Lucas 2, 1-7

Gezongen wordt: “In de stad van Koning David”

In de stad van koning David,
in de stal van Bethlehem,
ligt de Heiland in de kribbe
in het stro daar vind je hem.
Deze Koning is een knecht,
hij brengt mensen weer terecht.

Herders lopen bij hem binnen
en zij knielen voor hem neer
om die Koning te aanbidden
hij heet Jezus, lieve Heer.
Deze Koning is een knecht,
hij brengt mensen weer terecht.

Zie, de hemel laat zich lezen
door de wijzen van zo ver:
ginder moet de koning wezen -
en zij volgden trouw de ster.
Deze Koning is een knecht,
hij brengt mensen weer terecht.

Lezing: Lucas 2: 8-14

Gezongen wordt: Lied 427 (oud 137): 1

Solo’s
Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die de Heer geloven,
prijst uw Koning hemelhoog!
Koor
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
gij herders die uw schapen weidt
weest nu verblijd
blaast op uw schalmeien Gode,
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij dezen,
dat u en al den volke nu zal wezen.
Koor+orgel
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
die de mens van nood en dood genezen doet.

Lezing:  Lucas 2: 15-20

Gezongen wordt: Lied 427 (oud 137): 3, 4
 
  Solo’s
Zingt nu mede met Maria,
  zingt nu gloria halleluja,
  zingt met alle eng'len mede
  voor den Heer die Jezus heet!
  Koor
Toen zong het hele hemelkoor
  de hemel door:
  aan God den Vader ere
  en vrede zal van nu voortaan
  in Jezus' naam
  op aarde gaan regeren!
  In de mensen, in zijn volk,
  heeft God een welbehagen,
  nu heeft het aangename uur geslagen!
  Koor+orgel
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
  die de mens van nood en dood genezen doet.
 
   Solo’s
Lieve mensen, allen samen,
  zingt nu blij te moede amen!
  Want wie zijn Gods erfgenamen?
  Gij en ik in Jezus' naam!
  Koor
De herders gingen toen op weg,
  zoals gezegd,
  om Davids Zoon te vinden
  en 't woord te zien dat is geschied
  en vrede biedt
  aan alle mensenkinderen.
  Zij kwamen aan in Bethlehem
  en hebben Hem gevonden
  die heel de wereld helen zal van zonde!
  Koor+orgel
Davids Zoon, ja Davids Zoon, Gods vlees en bloed,
  die de mens in nood en dood herleven doet.
   
Overweging

Pastorale uit Händels Messiah

https://www.youtube.com/watch?v=4d9Qnn25EK4
 
Gedicht      Muus Jacobse: De herders

Twee carols:

I
See, amid the winter's snow   -   Cambridge Choir of King's College
https://www.youtube.com/watch?v=fPgo-UfyJgc   

II
In the bleak mid-winter           -   Cambridge Choir of King's College                    zetting Gustav Holst
https://www.youtube.com/watch?v=U0aL9rKJPr4

Dank- en voorbeden
afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Zegen
beantwoord met AMEN (Lied 431a)

Slotlied: “Stille nacht” (483)  vierstemmig

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge_U rijkdom ontzegd,
wordt Ge_op stro en in doeken gelegd.
Leer me_U danken daarvoor.
Leer me_U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer.
Amen, Gode zij eer.


De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen


 

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.