PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Zondag 13 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. M. Maris te Nisse
Zondagse eredienst - Derde Advent
Tekst(en): LECTOR Jesaja 6: 6 tot en met 13. en Jesaja 65: 8 tot en met 13. (“Bijbel in gewone taal”)
Ouderling: Hr. Martijn van Sabben die ook lector is
Organist:  Hr. Bert Alderliesten

LITURGIE 2020-13 dec ADVENT 3 HHK
AFKONDIGINGEN
ZINGEN Intochtslied: Lied 276: met andere tekst uit geroepen om te zingen nr 15.
1: Vrede voor jou, hierheen gekomen
Zoekend met ons om mens te zijn
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
Jij met je last, verborgen pijn
Vrede, genade, GOD om je heen
Vergeving, nieuwe moed
Voor jou en iedereen.

2:Niemand komt hier vrij van het kwade
Niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
Niemand te groot, geen een te klein,
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar
Tot ooit en overal
Wij leven voor elkaar.

3: Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven
Help ons te zien wat ieder vraagt,
Tijd om te leven, kans om te zijn;
Een plek om nu en ooit
Gezien, aanvaard te zijn.

GROET EN BEMOEDIGING
AANSTEKEN ADVENTSKAARSEN EN GEDICHT?
BIDDEN
ZINGEN: Lied 441: 1, 5.
BIDDEN
KINDERNEVENDIENST ADVENTSPROJECT EN LIED? (anders lied 285)
BIJBELLEZING: LECTOR Jesaja 6: 6 tot en met 13. (“Bijbel in gewone taal”)
“Jesaja krijgt een opdracht”
Maar één van de engelen pakte met een tang een gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat kooltje naar me toe en raakte daarmee m’n lippen aan. Toen zei hij: “Nu ben je niet meer schuldig. Alles wat je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven”.
Toen hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei: “Wie zal ik naar mijn volk sturen? Wie kan er namens mij spreken?” En ik zei: “Ik!  U kunt mij sturen”.
De Heer zei: “Dit moet je tegen het volk zeggen: “Jullie moeten goed luisteren, ook al zullen jullie mijn woorden niet begrijpen. Jullie moeten goed kijken, ook al zullen jullie niet zien wat ik bedoel.”
Jesaja, jij moet er voor zorgen dat het volk niet zal begrijpen wat je zegt. Zorg ervoor dat hun oren en hun ogen dichtzitten. Zodat ze niets kunnen zien en niets kunnen horen. En zorg ervoor dat hun hart koud en hard is. Zodat ze niets meer voelen en mijn woorden hen niet raken. Ze zullen niet naar mij terug willen gaan, ze zullen niet beter gaan leven.”
Ik vroeg aan de Heer: “Hoelang moet ik tegen hen blijven spreken?” De Heer zei: “Totdat de steden in het land verlaten zijn en de huizen leeg zijn. Totdat er niemand meer woont en het hele land verwoest is. Want ik, de Heer, zal de mensen uit het land weghalen. Het hele land zal verlaten zijn. Misschien blijft er nog een kleine groep over. Maar ook die mensen verdwijnen, ze zullen door vuur vernietigd worden. Uiteindelijk zal er maar een heel kleine groep overblijven.
Net zoals van een boom alleen de wortels overblijven.
En met die mensen zal ik opnieuw beginnen”.
ZINGEN: Lied 967: 2, 3, 4, 6.
BIJBELLEZING: Jesaja 65: 8 tot en met 13. (“Bijbel in gewone taal”)
De Heer zegt tegen zijn volk: “Let op wat ik ga doen. Ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken! Iedereen zal het verleden vergeten, niemand zal meer aan vroeger denken. Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping. Iedereen zal juichen!
Ik maak van Jeruzalem een nieuwe stad een stad waar de mensen vrolijk zijn en juichen. En ik zal zelf ook juichen. Ik zal blij zijn met Jeruzalem en met mijn volk.
In de stad zal niemand meer klagen, niemand zal er nog huilen van verdriet. Er zullen geen pasgeboren baby’s of jonge mensen meer sterven. De mensen zullen pas sterven als ze honderd jaar zijn. Alleen mensen die slecht leven zullen eerder doodgaan.
De mensen in Jeruzalem zullen huizen bouwen en er zelf in gaan wonen. Ze zullen wijngaarden aanleggen en zelf de druiven opeten. Niemand anders zal in hun huizen wonen, niemand anders zal van hun druiven eten. Iedereen zal zelf kunnen genieten van alles wat hij met zijn eigen handen heeft gemaakt. Want de inwoners van Jeruzalem zullen lang leven.
Mijn volk zal oud worden, zo oud als een sterke boom.
MUZIEK https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk&list=RD9PrisAhK7zU&index=16
OVERDENKING
ZINGEN: Lied 462: 1, 2, 3, 5, 6.
KINDEREN TERUG MET PROJECT
BIDDEN
ZINGEN: Lied 442: 1, 2
ZEGENWOORDEN
COLLECTE
 

terug
 
Nieuw

 
De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.