PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Kerkblad Op Weg Kerkblad Op Weg


Predikant:

Ds. F. (Max) Staudt,
Floris de Voogdstraat 5, 4472 BR, ’s-Heer Hendrikskinderen. Tel.:  0113-268840 en 06-34036804.
Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn de vaste werkdagen van de predikant, afgezien van bepaalde activiteiten op andere dagen.
E-mailadres: maxstaudt@kpnmail.nl
 
Kerkgebouw:
Plein 1, 4472 AT  ’s-Heer Hendrikskinderen, tel. 0113-233098

Postadres van de kerkenraad:
Postbus 2107, 4460 MC  Goes
 
Collectemunten:   
Rabo
nr. NL54RABO0321330692

Kerkrentmeesters:   
ING nr. NL53INGB0000424023 en  
Rabo  nr. NL98RABO0320536440 (voorkeur)
beide ten name van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen.

Diaconie: 
ABN/AMRO
nr. NL27ABNA0488538149  ten name van Diaconie Protestantse gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen.
 
Het e-mailadres voor inzending van kopij is:
ow@zeelandnet.nl  (onder vermelding van: kopij HHK)

 
Pastoraat
 
Wij gedenken...


 
Taakgroep Pastoraat
Naast een Taakgroep Kerkrentmeesters en een Taakgroep Diaconaat is er sinds enige tijd ook een Taakgroep Pastoraat, bestaande uit predikant, ouderlingen en bezoekmedewerkers. Er is een duidelijk verschil met de twee andere taakgroepen: de Taakgroep Pastoraat is lichter opgezet. Ze is er vooral voor de informatie van predikant en ouderlingen: wie hebben er in de gemeente wellicht extra aandacht nodig en wat voor soort aandacht? Die informatie kan op elk moment gegeven worden, maar twee keer per jaar is er daarvoor ook een vergadering, waar tevens toerusting plaatsvindt. De samenstelling van de groep blijkt uit de Peperbus (met dien verstande dat mevrouw Gerry Wissekerke er wel bij vermeld moet staan). Mocht in de (hopelijk nog verre) toekomst de verzorging van het pastoraat lastiger worden door personele problemen (echt groter of rijker zullen we nu eenmaal niet worden), dan is intensivering van het werk van de groep wellicht een oplossing. Misschien wil iemand dan geen ouderling worden, maar wel de groep versterken en enig bezoekwerk doen. Er is dan al iets om op voort te bouwen. Het spreekt vanzelf dat wat in de halfjaarlijkse vergadering van de taakgroep besproken wordt, strikt vertrouwelijk is. Nieuwe structuren veranderen niets aan de grondbeginselen van het ambt. Sommige leden van de taakgroep zijn in het verleden ambtsdrager geweest in onze gemeente en hebben bij hun bevestiging een belofte van geheimhouding afgelegd. 

 
Ds. Max Staudt
 
Vanuit de Kerkenraad
 
Van de Taakgroep Diaconie

De collectes in de volgende periode zijn bestemd voor:

                                                               
 
 
  

Opbrengst collectenKerkbalans 2018
 

  
 
   
 

 
terug
 
 
Nieuw

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.