PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Activiteiten Activiteiten
Buitenom de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen 10.00 uur organiseert onze gemeente ook vele andere activiteiten die niet alleen toegankelijk zijn voor de kerkleden. Bij deze activiteiten gaat het vaak om ont-moeten....: elkaar ontmoeten, maar ook even niks moeten!

's-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel!
De Diaconie organiseert in samenwerking met het Heer Hendrikhuis en de Vereniging Dorpsbelangen weer " ’s-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel ".
Voor wie:   Alle dorpsbewoners
Waar:         Het Heer Hendrikhuis
Tijd:           18.00 uur - 19.30 uur
                   (inloop en betalen vanaf 17.30 uur)
Kosten:      € 8,50, kinderen: € 5,--

Geplande data in het seizoen 2019 / 2020 op de volgende woensdagen:
(worden nog bekend gemaakt)
Er kan beperkt rekening gehouden worden met diëten.
Voor eventuele vragen is mw. Erna Braam telefonisch bereikbaar (06-23116000).   

Om verzekerd te zijn van een plaatsje aan tafel, kunt u zich (tot uiterlijk de vrijdag voor de geplande datum) opgeven bij mw. Erna Braam, tel. 06-23116000.

I.v.m. het doen van inkopen en voorbereidingen rekenen we op uw deelname als u zich hebt opgegeven!


FILMAVONDEN
De kerk als bioscoopzaal: 2 x per jaar organiseert de diaconie van ’s-Heer Hendrikskinderen een filmavond met mooie, bijzondere films die uitnodigen om er nog eens over na te denken of na te praten. Deze avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk en gratis.
Datum:  wordt nog bekend gemaakt
Aanvang: 19.30 uur vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar
Plaats: Protestantse kerk - Plein 1 - ’s-Heer Hendrikskinderen
 

 

KLIEDERKERK 's-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge
De Kliederkerk is bijeenkomst voor álle leeftijden en in het bijzonder voor kinderen (0-10 jr) én hun (groot)ouders. Een gezellige en creatieve ontmoeting voor mensen met en zonder kerkelijke achtergrond rondom een boeiend bijbels verhaal met soms een actueel onderwerp. De Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen, om elkaar beter te leren kennen en samen te ontdekken hoe we de wereld nog mooier kunnen maken en een licht voor andere mensen kunnen zijn. We gaan knutselen met leuke materialen aan de hand van een inspirerend bijbelverhaal en dat alles biedt ruimte voor gesprek, creativiteit en gezelligheid.

De Kliederkerk is een landelijk opkomende manier van vieren en wordt hier georganiseerd door de kerkelijke gemeenten van Kloetinge en ’s-Heer Hendrikskinderen.
 

GESPREKSGROEPEN
Er zijn meerdere gespreksgroepen en die zijn open voor alle belangstellenden: U bent dus van harte welkom!

Bijbelkring
Elke 2e woensdag van de maand wordt er om 14.00 uur in de consistorie een stuk bijbeltekst besproken en dat geeft aanleiding tot een gesprek: Wat staat er nou eigenlijk?

Open Deurkring
Elke laatste donderdag van de maand is het om 19.30 uur in de consistorie Open Deurkring. Het maandblad Open Deur is een tijdschrift voor een breed publiek en behandelt thema’s die uitnodigen om erover met elkaar in gesprek te gaan.

18+Groep
Elke 3e zondag van de maand is er om 20.00 uur in de consistorie een gespreksgroep met jongeren. Wat leeft er onder jongeren en wat is de relatie met het geloof en de kerk? Ben jij een jongere en wil je wel eens weten of dit iets voor jou is? Kom dan ook… we vinden het gezellig als je er bij bent!

ACTIES
De diaconie organiseert soms ook goede doelen acties. Zo wordt er ook dit jaar weer meegedaan met de landelijke aktie "Serious Request".
Voor aanvang van de aktie wordt u op de hoogte gesteld via een flyer.

THEMA-AVONDEN
Ds. Max Staudt wil komend jaar voor iedereen die belangstelling heeft een aantal avonden organiseren rondom een thema. Dit zijn avonden die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waarvoor u van harte bent uitgenodigd!
De avonden starten om 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Wilt u meer informatie hierover stuur dan een mailtje naar:

 
terug
 
 
Nieuw

Verslag van

Verslag van


Restauratie kerktoren en onderhoud kerkgebouw
Klik hier voor meer informatie
 
 
Agenda
10 maart
en
14 april

Jeugdkerk

Filmavond op 20 maart
"The Butler
 
Aanvang: 19.30 uur
vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar

Plaats: Protestantse kerk - Plein 1 - ’s-Heer Hendrikskinderen
(zie verder bij ACTIVITEITEN)


 


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.